Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2013

papierowalala
papierowalala
8576 f68e
Reposted fromnepenthe nepenthe viaagnessa agnessa

February 26 2013

papierowalala
Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze.
— Jean-Paul Sartre
Reposted frombezemnie bezemnie viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
Jestem twoją klątwą i przekleństwem,
Niedokończoną przyjemnością.
Przygryzioną wargą... do krwi.
— tom petty spotyka debbie harry
papierowalala
Tęsknota między ludźmi leżącymi w tym samym łóżku bywa czasami bardziej bolesna i dojmująca niż wtedy, gdy są na różnych kontynentach.
— Jostein Gaarder- Zamek w Pirenejach
Reposted frompiepszoty piepszoty viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie
papierowalala
papierowalala
9675 e876
Reposted fromsail sail viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
5889 aa06
Reposted fromhavefun22 havefun22 viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
(...)
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo
(...)
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas
— ks. Jan Twardowski, "Wiesz z banałem w środku"
Reposted fromgeralt geralt viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
papierowalala
4022 6db0
Reposted fromchief chief viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
3025 d376
papierowalala
Każdy ma jakieś marzenie, które ujawnia tylko po pijanemu.
— "Słodki Listopad" (insidemyhell.soup.io)
papierowalala
4188 e0f2
Reposted fromoldi oldi viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
papierowalala
papierowalala
2975 bb87
Reposted frominfra-red infra-red viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
3988 9b6b
Reposted fromdeszczulka deszczulka viadelikatnienie delikatnienie
papierowalala
2872 ccf4 500
Reposted fromvideotape videotape viadelikatnienie delikatnienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl